zaburzenia współwystępujące i psychoterapia

Ponieważ u niemałej grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oprócz syndromu DDA pojawiły się głębsze problemy np takie jak  depresja, zaburzenia osobowości, PTSD  wymagające pracy z traumą ,  nerwica  i inne – w takich przypadkach nie wystarczy praca ze specjalistą psychoterapii uzależnień ale potrzebna jest praca psychoterapeutyczna, która jest szersza  i głębsza a czasami konieczna jest też  konsultacja psychiatryczna.  Dlatego Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowała standardy leczenia DDA . O zaleceniach n/t terapii DDA przeczytasz więcej w tym wpisie na standardy terapii DDA opracowane przez PARPA