TERAPIA DDA – czyli na co zwrócić uwagę przy woborze leczenia wg zaleceń PARPA

W Polsce w dużych miastach dostęp do bezpłatnej terapii dla DDA jest dobry w ramach ośrodków leczenia uzależnień gdzie obok leczenia uzależnień jest zazwyczaj dostępna terapia dla rodzin osób uzależnionych  (czyli terapia dla osób współuzależnionych i terapia dla dorosłych dzieci alkoholików).   Jedynie na co warto zwrócić uwagę , to kwalifikacje osób prowadzących terapię dla DDA , gdyż w tzw. placówkach odwykowych,   NFZ nie wymaga zatrudniania psychoterapeutów tylko specjalistów psychoterapia uzależnień, a  według standardów leczenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,  specjalista psychoterapii uzależnień bez bycia psychoterapeutą nie ma wystarczającej wiedzy do leczenia DDA . Dlatego w ramach terapii grupowej wskazane jest aby terapię DDA prowadziło dwóch terapeutów – jeżeli jeden jest specjalistą psychoterapii uzależnień to drugi powinien być psychoterapeutą . Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że to zalecenie z powodów oszczędnościowych rzadko jest realizowane.  Dosyć często terapię dla DDA prowadzi jedna osoba,  i nie zawsze ma te podwójne kwalifikacje . A w przypadku psychoterapii DDA te kwalifikacje wg zaleceń PARPY powinny być z obydwu zakresów – problematyki alkoholowej i koniecznie z obszaru psychoterapii. Warto wiedzieć że w ramach szkół psychoterapii uzależnień, terapia DDA jest traktowana bardzo pobieżnie, z informacją że specjalista psychoterapii uzależnień , o ile równolegle nie podejmie się szkolenia w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii , to nie ma wystarczających kwalifikacji do leczenia DDA .  Niestety zbyt często placówki leczenia uzależnień przymykają na to oko i wtedy leczenie DDA szczególnie tych z głębszymi  problemami psychicznymi ( depresja, zaburzenia depresyjno-lękowe, nerwica, anoreksja , bulimia, zaburzenia osobowości  itp ) nie jest prowadzone w wystarczający sposób, bo specjalista psychoterapii uzależnień nie jest w ogóle szkolony w tym zakresie.

Na szczęście ten trend się zmienia i coraz więcej specjalistów psychoterapii uzależnień pogłębia swoje kwalifikacje aby być też psychoterapeutą – jednak nie jest to jeszcze norma obowiązująca w tzw placówkach odwykowych, tylko kwestia dobrej woli i dodatkowego wysiłku pracownika placówki odwykowej , więc w kwestii swojego zdrowia psychicznego, warto być świadomym komu powierza się leczenie w zakresie swojego zdrowia psychicznego.

http://www.parpa.pl/index.php/rodzina-dzieci/standardy-form-pomocy-psychologicznej-dla-roznych-grup-doroslych-dzieci-alkoholikow-oraz-kwalifikacj

Podsumowując – dostępność  terapii DDA jest w Polsce duża, ale przy wyborze warto zwracać uwagę czy oferowana jakość (kwalifikacje) są wystarczające według standardów leczenia opracowanych przez  Państwową  Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .