Terapia online dla dorosłych dzieci alkoholików jest alternatywnym rozwiązaniem, dla tych którzy nie mogą z takiej pomocy skorzystać w miejscu zamieszkania.

Dotyczy to:

  • osób na emigracji , które  nie mają dostępu do psychoterapii w języku ojczystym
  • osób, które mieszkają w małych miejscowościach i trudno im  dojechać do większej miejscowości, gdzie taka terapia byłaby możliwa
  • osób, które pracują w trybie zmianowym lub czterobrygadówce i nie są w stanie dostosować się do terminów w ośrodkach stacjonarnych, gdzie zbyt duża absencja często dyskwalifikuje do korzystania ze stacjonarnej terapii bezpłatnej
  • osób, które bardzo chcą zachować anonimowość ( np z powodu swojego rozpoznawalnego zawodu nie chcą być kojarzone z terapią w swoim środowisku – ksiądz, lekarz, sędzia, nauczyciel, policjant, kurator  itp może nie chcieć spotkać na terapii swoich parafian, pacjentów, stron spraw sądowych, uczniów , skazanych, dozorowanych, podopiecznych  itp)
  • oraz osób , które z innych powodów życiowych nie są mobilne w wystarczający sposób aby skorzystać ze stacjonarnej formy terapii ( niepełnosprawność własna lub czasowo duże  zaangażowane w opiekę nad inną osobą, której nie można samodzielnie zostawić z domu i trudno zorganizować kogoś do pomocy)

Terapia indywidualna online jest prowadzona tak samo jak terapia indywidualna w gabinecie.  Nie jest więc aż tak ważne czy terapia jest stacjonarna czy online, bo metody pracy są te same, natomiast niezwykle ważne jest aby była prowadzona profesjonalnie według standardów leczenia DDA.  Standardy leczenia DDA sformułował Zespół Ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Pomagania Osobom z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika

, o czym więcej w poprzednim wpisie https://ddainspiracje.pl/terapia-dda-na-co-zwrocic-uwage-przy-wyborze-leczenia/

Poniżej najważniejsze wskazówki na temat leczenia :

1 ) Leczenie dorosłych dzieci alkoholików  z syndromem DDA

W przypadku tzw syndromu DDA – wymagane kwalifikacje terapeuty powinny obejmować

  • znajomości problematyki uzależnień oraz specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień, ( co zapewnia  wykształcenie specjalisty psychoterapii uzależnień, certyfikat nie jest wymagany ale oczywiście stanowi potwierdzenie pełnych kwalifikacji w obszarze problematyki uzależnień  ) a dodatkowo
  • znajomość leczenia w obszarze zdrowia psychicznego ( co zapewnia wykształcenie psychoterapeuty  czyli należy ukończyć lub być już minimum dwa lata w trakcie kształcenia  w 4 letniej atestowanej  szkole psychoterapii , co stanowi formę dosyć długich studiów podyplomowych .  Certyfikat nie jest wymagany ale oczywiście stanowi potwierdzenie pełnych kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.

2. Leczenie dorosłych dzieci alkoholików  z syndromem DDA i współwystępującymi innymi zaburzeniami

Wymagania co do profesjonalizmu terapeuty dokładnie  takie same jak wyżej plus zalecenia do kontaktu z psychiatrą . Pewne choroby wymagają farmakoterapii jak np głębsza depresja, CHAD, psychozy  i inne , o czym decyduje każdorazowo lekarz psychiatra a nie psychoterapeuta. Jeżeli lekarz przepisze leki, leczenie jest więc dwutorowe ( psychoterapia i farmakoterapia). Lekarza psychiatra a nie psychoterapeuta decyduje o tym czy włączyć farmakoterapię oraz jak długo to powinno trwać.

Przy niektórych schorzeniach terapia DDA online nie jest wskazana . Nie pracuję więc online np z osobami, które wymagają hospitalizacji szpitalnej ( próby samobójcze,  osoby z anoreksją których zbyt niska waga wymaga regularnego monitorowania lub  okresowego pobytu w szpitalu , psychozy i inne choroby psychiczne o ciężkim przebiegu). Również w przypadku czynnego uzależnienia sama terapia online nie jest wystarczająca i równolegle potrzebny jest regularny kontakt z grupą wsparcia w miejscu zamieszkania ( np mitingi) . 

Jednak dla większości DDA terapia online jest dobrym alternatywnym rozwiązaniem dla terapii stacjonarnej, jeżeli nie mogą z takiej skorzystać a potrzebują pomocy terapeutycznej.  Warto na koniec dodać że terapia DDA  jest pewnym utartym skrótem i w przypadku dorosłych dzieci alkoholików zawsze powinna to być psychoterapia , dlatego właśnie bycie tylko psychologiem, albo specjalistą psychoterapii uzależnień nie jest wystarczające i musi być uzupełnione o 4-letnie podyplomowe wykształcenie psychoterapeutyczne !!!