DDA a współuzależnienie

Niemała część DDA zakochuje się i tworzy związek z osobą uzależnioną . Czasami jest to proste odwzorowanie rodziny i partner jest uzależniony od alkoholu. Czasami w przekonaniu że stworzy inny związek niż ten który zapamiętał z bolesnego domu, wiąże się z osobą, która nie ma problemu z alkoholem – ale z czasem okazuje się że ma inne uzależnienie – hazard, narkotyki , seksoholizm albo wydawałoby się że takie mniej destrukcyjne jak pracoholizm czy przesiadywanie w sieci, czasami fanatyzm religijny. I chociaż forma uzależnienia może być różna to w związek wkłada się strach, samotność,  poczucie odrzucenia, niestabilność , kłamstwa bądź dziwne usprawiedliwienia . Słowem stare klimaty w tym samym bądź innym przebraniu.

Duża lojalność DDA ,  wieloletnie trwanie w chorym modelu rodziny i ogromne  pragnienie bliskiej więzi – sprawia że wielu z nich ma skłonność do ogromnej walki o związek, miłość , partnera – nierzadko jednak przyjmuje to niezdrowe formy współuzależnienia, które pomaga, ratuje i kontroluje sytuację tylko pozornie,  gdy w rzeczywistości proces destrukcji się pogłębia a cierpienie narasta i wydaje się że osoba współuzależniona kręci się w kółko .  Walczyć o związek trzeba więc mądrze . Wychodzenie ze współuzależnienia nie gwarantuje wprawdzie 100% uratowania związku jednak zwiększa szanse na zdrowe przedefiniowanie związku. Nierzadko proces zdrowienia osoby uzależnionej zaczyna się od konstruktywnych zmian osoby wychodzącej ze swojego współuzależnienia . Warto również pamiętać że w przypadku DDA które stały się partnerami osób uzależnionych wskazana jest terapia z poziomu współuzależnienia aby zatrzymać proces destrukcji w relacji a następnie pogłębienie jej o terapię dla DDA aby odnaleźć w sobie nieświadome zakorzenione w dzieciństwie schematy, które powodują podświadome poszukiwanie chorych schematów relacji.

 

Poniżej zamieszczam ramowy plan terapii w kontekście współuzależnienia :

ROZUMIENIE UZALEŻENIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 • osoba uzależniona , jak rozumieć chorobę żeby nie usprawiedliwiać ale też nie reagować agresją
 • uzależnienie – objawy i fazy
 • system iluzji i zaprzeczeń
 • leczenie uzależnienia ,  nawroty choroby
 • rodzina z czynnym uzależnieniem jako rodzina dysfunkcyjna
 • współuzależnienie
 • bezsilność
 • niekierowanie swoim życiem
 • nadodpowiedzialność
 • nadkontrola
 • przystosowanie się do destrukcyjnego związku – psychologiczne skutki współuzależnienia

ZMIANY W SOBIE

 • uczucia
 • rozpoznawanie swoich uczuć
 • konstruktywna komunikacja
 • asertywność
 • potrzeby
 • bądź dobra dla siebie
 • poczucie wartości

w oparciu o propozycje Mirosławy Kisiel

Instytut Psychologii Zdrowia

powyższy program jest bazą terapii przy współuzależnieniu, jednak każdorazowo wskazana jest jego indywidualizacja

Dla osób współuzależnionych pochodzących z domów alkoholowych po przerwaniu współuzależnienia czyli zaprzestanie destrukcyjnego przystosowywania się do osoby uzależnionej i jej choroby wskazana jest terapia dla DDA