Zaburzenia osobowości i ich leczenie.

Najbardziej prosto ujmując zaburzenia osobowości to potocznie mówiąc trudny uciążliwy charakter.  Czasami skrajnie lękliwy, skrajnie podejrzliwy, skrajnie chwiejny i impulsywny, skrajnie egoistyczny, skrajnie teatralny  itp  – czyli jakiś skrajny przejaw takiej lub innej  formy funkcjonowania.

Tak więc zaburzenia osobowości to nie chwilowy przejaw niekorzystnego funkcjonowania, ale pewien trwały, głęboko zakorzeniony  destrukcyjny  wzorzec widoczny równocześnie na różnych płaszczyznach  takich jak zniekształcony styl myślenia, przeżywania rzeczywistości , relacji z innymi ludźmi, obrazu siebie oraz nieadekwatna do rzeczywistości emocjonalność.   Zaburzenia osobowości prowadzą do pogorszenia  funkcjonowania w życiu społecznych i zawodowym.  Jest to pewna trwała, negatywna tendencja powodująca poczucie dyskomfortu w przeżywaniu swojego życia przez osobę z zaburzeniem osobowości ale sprawia też trudność bliskim osobom próbującym ułożyć sobie z nią życie.

Te style funkcjonowania mogą przyjmować różną, typową dla siebie charakterystykę :

Osobowość zależna

Osobowość paranoiczna

Osobowość narcystyczna

Osobowość obsesyjno-kompulsywna

Osobowość schizoidalna

Osobowość unikająca

Osobowość impulsywna

Osobowość histroniczna ( dawniej histeryczna)

Osobowość borderline ( tzw z pogranicza)

 

Leczenie zaburzeń osobowości :

typ osobowości pozostaje zasadniczo niezmienny przez całe życie , jednak psychoterapia pozwala aby nie występował w formie skrajnej, która zaburza funkcjonowanie ,  i żeby zaczął przejawiać się w formie łagodniejszej ,  co stanowi pewien nasz koloryt, piękno w miejsce zaburzenia.

Informacja o zaburzeniach osobowości i ich leczeniu, jest o tyle ważna na stronie poświęconej  DDA , że problemy części dorosłych dzieci alkoholików wychodzą poza tzw syndrom DDA i wymagają leczenia zaburzenia osobowości. Oczywiście nie u wszystkich , ale u pewnej części tak, Wtedy terapia DDA musi być zindywidualizowna pod tym właśnie kątem. To jest własnie powód dlaczego u części DDA np odbyta terapia grupowa DDA okazuje się być niewystarczające w wyraźnej poprawie funkcjonowania.