UKOŃCZONE SZKOLENIA:  
1. całościowe podyplomowe, 4-letnie szkolenie  z psychoterapii  zakończone europejskim certyfikatem psychoterapeuty,
2. całościowe szkolenie z psychoterapii uzależnień , zakończone certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień
3. kursy podnoszące kwalifikacje (wybrane zagadnienia  z psychoterapii)

Szkolenia w obszarze psychoterapii:

 • 2018 Europejski Certyfikat Psychoterapeuty
 • 2017 staż kliniczny do certyfikatu w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych ,
 • 2009-2013 Śląska Szkoła Psychoterapii –  całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • 2013 Psychoterapia par (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 • 2013 Związki miłosne – jak prowadzić psychoterapię by ich nie uszkodzić (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 • 2012 Wypalenie jako utrata troski o siebie (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 • 2012 certyfikat Asystenta Psychodramy ( Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy i Psychodrama Institute for Europe)
 • 2009 ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu ( Centrum Terapii Krótkoterminowej, )

Szkolenia w obszarze psychoterapii uzależnień

 • 2011 certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień ( nr 952) – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 • 2009 staż kliniczny w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, Szpital Wojewódzki w Tarnowie (staż atestowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )
 • 2008-2009 Szkolenie w zakresie „Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (atestowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 2008 Studium Pomocy Psychologicznej (atestowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )

Scan - szkola0004

DODATKOWE SZKOLENIA :

 • w obszarze pracy dotyczącej związków  – bardzo częsty problem zgłaszany przez DDA
 • Szkolenie przeciwdziałające zaniedbywaniu siebie  – również niezwykle często zgłaszana przez DDA trudność

wypalenie jpg

INNE :

 • Terapia  Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu poziom A – (72 godz. )
 • Psychodrama wg Moreno  :

psychodrama jpg0002

 

Doświadczenie zawodowe – Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu oraz gabinet prywatny