WZBUDZANIE NADZIEI i ZAANGAŻOWANIA W POLEPSZANIE SWOJEGO ŻYCIA 

Dlaczego oprócz terapii indywidualnej proponuje się DDA uczestnictwo w terapii grupowej?

Niezwykle ważnym czynnikiem leczącym w terapii grupowej jest WZBUDZANIE NADZIEI  w oparciu o pozytywne doświadczenia współuczestników terapii.

W każdej grupie terapeutycznej są osoby,  u których jest widoczna poprawa. Obserwowanie tych osób często wzbudza u pozostałych silną nadzieję, że w ich przypadku poprawa też jest możliwa. Obserwowanie, że wysiłki innych kończą się terapeutycznymi sukcesami, daje wiarę w sensowność  terapii i motywuje do pracy własnej,  co znacznie podnosi skuteczność oddziaływań terapeutycznych.  Również w przypadku przechodzonych kryzysów,członkowie grupy mogą spokojniej akceptować taki przejściowy stan rzeczy, widząc że osoby, którym  się udaje  – też nie były wolne od swoje wyboistej drogi w procesie zdrowienia.  Takie obserwacje innych uczestników grupy z jednej strony  dają silnie motywującą  nadzieję,  że poprawa jest możliwa , a z drugiej strony akceptację trudnych momentów terapii jako elementu zmagania się z problemem.

Na terapii indywidualnej nie ma możliwości przyglądania się ludziom, którzy są w podobnie trudnej sytuacji życiowej i czerpania nadziei z obserwowania ich zdrowienia.

Obserwowanie terapeuty podczas terapii indywidualnej ,  to jednak nie to samo co obserwowanie “towarzysza niedoli’, który pokonuje podobne przeciwności losu.

Najprościej mówiąc :co innego słyszeć jak terapeuta mówi o procesie zdrowienia, a co innego to zdrowienie widzieć u osoby podobnej do siebie.

Joanna Dudniczenko