“Dobre, zdrowe związki zasadzają się na zachowaniu równowagi pomiędzy czasem spędzanym samemu i czasem spędzanym z innymi, pomiędzy zależnością i niezależnością, pomiędzy braniem i dawaniem, pomiędzy mówieniem “tak” i mówieniem “nie”.

Nie oznacza to wcale, że wszystko należy uważnie podzielić równo po połowie. Nie sposób wliczyć dokładnie ile czasu spędza się razem z innymi, ile razy kto i komu wyrządził jakąś przysługę czy wreszcie w jakim stopniu bywamy zależni lub niezależni. Jednakże brak równowagi rodzi w tych sferach działalności dyskomfort, a to już jest sygnałem, że należy ją na nowo przywrócić.”

Równowagę osiąga się poprzez łagodne i rozumne ustalenie tego wszystkiego, co jest korzystne z dla obydwu stron. Chodzi o to, by brać bez poczucia winy i mówić “tak” gdy dokładnie się wie, że nie chce się powiedzieć “nie”… więcej w : Veronica Ray. Jak być wolnym w związkach ? – medytacje nad współuzależnieniem. ( bardzo polecam)

terapia DDA online – zapraszam jeżeli pochodzisz z rodziny alkoholowej ( lub dysfunkcyjnej)  i pomimo wielu prób i starań nie potrafisz zaprowadzić zdrowej równowagi w Twoich relacjach