Osoby współpracujące z DDAinspiracje, to specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowym,  dla celów pracy z DDA dodatkowo pogłębili swoje wykształcenie o edukację w 4letniej szkole psychoterapii.

Dlaczego w pracy z DDA należy mieć te podwójne kwalifikacje ?

bycie specjalistą terapii uzależnień pozwala wnikliwie rozumieć specyfikę wzrastania w rodzinie alkoholowej,  wejścia w związek z osobą uzależnioną jak również popadania w nałogi i kompetentnie pomagać w tym obszarze
natomiast bycie psychoterapeutą pozwala spojrzeć głębiej i leczyć głębiej. Jest to szczególnie ważne gdy DDA, osoba współuzależniona czy uzależniona ma problemy głębsze . Przecież niemała część tych osób ma za sobą traumy , może mieć problemy z depresją , z nerwicą , zaburzeniami osobowości, problemami w związku ….  Do leczenia tych bardziej skomplikowanych problemów emocjonalnych  koniecznie trzeba mieć kwalifikacje psychoterapeutyczne.

W DDAinspiracje terapeuta jest wyszkolony w obydwu tych nurtach – od podszewki zna terapię uzależnień, jednak potrafi też spojrzeć szerzej.