Jedną z form wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików jest grupa samopomocowa w oparciu o 12 Kroków. Poniżej zamieszczam inspirujący fragment tekstu wspólnot DDA :

„Zamierzamy poznać nową wolność i nowe szczęście. Nie zapomnimy przeszłości, ani nie chcemy zatrzasnąć za nią drzwi. Zrozumiemy słowa „pogoda ducha” i zaznamy spokoju umysłu. Niezależnie od tego jak trudne były nasze problemy, ujrzymy, że nasze doświadczenia mogą pomóc innym. Zniknie poczucie bezużyteczności i goryczy. Cała nasza postawa i pogląd na życie ulegną zmianie. Opuści nas strach przed ludźmi i obawa o byt materialny. Będziemy intuicyjnie wiedzieć jak postępować w sytuacjach, w których dotychczas nie potrafiliśmy sobie radzić. Nagle zauważamy, że Bóg czyni dla nas to, czego sami nie byliśmy w stanie dla siebie zrobić.

Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej , ale zawsze się materializują, jeśli nad nimi pracujemy”

zaadaptowane przez Wspólnoty DDA z
Wielkiej Księgi (Dwunastu Kroków), rozdział 6