Jedną z bezpłatnych form wsparcia, z jakiej może korzystać dorosły pochodzący  z rodziny alkoholowej lub  w inny sposób dysfunkcyjnej, są coraz bardziej dostępne mitingi.

Oprócz mitingów stacjonarnych powstaje coraz więcej inicjatyw, które biorą pod uwagę, że nie każdy w najbliższym otoczeniu ma działającą grupę DDA/DDD w swoim ojczystym języku .

Pandemia w jej fazie izolacji społecznej  zintensyfikowała zdalną formą wsparcia, dzięki czemu może ona docierać do większej ilości potrzebujących osób.

Mitingi to program oparty o 12 kroków , zaczerpnięty ze wspólnoty Anonimowych Alkoholików i zmodyfikowany pod kątem problematyki Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Oprócz pracy nas sobą , mitingi to :

  • Kontakt z ludźmi, którzy rozumieją co przeżywałeś w przeszłości i jaki to miało wpływ na Ciebie.
  • Złamanie obowiązującej zasady w dysfunkcyjnym domu – “Nie mów , nie czuj, nie ufaj, nie zmieniaj” bo miting zaprasza do szczerego mówienia o sobie, kontaktu z własnymi uczuciami, odzyskiwania zaufania i zmienia swojego życia.
  • Miting to również budowanie sieci wsparcia. Nie każdy może liczyć na swoich bliskich, nie każdy ma tę naturalną sieć wsparcia jaka wypływa ze zdrowej, dojrzałej rodziny. . Jednym z celów programów 12 kroków jest nieść pomoc innym cierpiącym jeszcze osobom z tym samym problemem ( trzeźwi alkoholicy niosą pomoc innym alkoholikom którzy pragną przestać pić i analogicznie dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych pragną do siebie dotrzeć z pomocą. Są też oczywiście inne grupy wsparcia w oparciu o 12 kroków.

Ponieważ mitingi to inicjatywy które podlegają zmianom , część grup pomimo zakończenia pandemii pozostała w formie online , część wróciła do formy do stacjonarnej .  Warto jednak pamiętać, że dla osób szukających mitingów online nadal ta forma jest dostępna 🙂