jeżeli dziecko żyje w ciągłym krytycyzmie, nauczy sie potępiać,
jeżeli dziecko żyje otoczone wrogością , nauczy się walczyć ,
jeżeli dziecko żyje z uszczypliwością , nauczy się wstydu ,
jeżeli dziecko żyje otoczone poczuciem krzywdy , nauczy się być winne ,
jeżeli dziecko żyje w atmosferze tolerancji , nauczy się cierpliwości ,
jezeli dziecko żyje w atmosferze pochwał , nauczy się doceniac innych , jeżeli żyje w atmosferze sprawiedliwości , nauczy się sprawiedliwości ,
jeżeli dziecko żyje w atmosferze podtrzymującej na duchu , pozna swoją wartość i będzie silne ,
jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa , nauczy się wiary ,
jeżeli dziecko żyje w atmosferze akceptacji , nauczy się lubić i akceptować siebie ,
jeżeli dziecko żyje w akceptacji i miłości , odnajdzie i pokocha siebie i cały świat . Odnajdzie szczęście w życiu .

Dorothy Law Nolte

Pytania do refleksji

1 Co otrzymałem od moich rodziców? Jaki to miało na mnie wpływ?

2 Co teraz ja daję swojemu wewnętrznemu dziecku i dokąd mnie to prowadzi?