Jakkolwiek terapia ma różne swoje etapy, to docelowo dąży ona do osiągnięcia stabilnej dojrzałości emocjonalnej. CZYM JEDNAK JEST DOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA? B.Woronowicz, psychiatra i specjalista terapii uzależnień stworzył następującą  listę zachowań osoby dojrzałej :

 • Potrafi przyjąć pełną odpowiedzialność za własne uczynki i decyzje, nie obwiniając innych  wówczas, kiedy rezultaty ich nie są dla niej pomyślne
 • Nie reaguje wrogo na krytykę, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że krytyka może zawierać pożyteczne dla niej wskazówki
 • Potrafi cierpliwie wysłuchać opinii  innych osób, a jeśli są one odmienne od jej własnych, nie ucieka się do wrogich argumentów bądź agresji
 • nie traci panowania nad sobą i nie wybucha gniewem z powodu mało istotnych wydarzeń
 • zdaje sobie sprawę z tego, że litość i użalanie się nad sobą są bezsensowne, ponieważ wiążą się z  przerzucaniem na innych winy za własne braki i niepowodzenia
 • stara się zachować spokój w sytuacjach nieoczekiwanych, a jednocześnie potrafi w rozsądny sposób rozwiązywać  powstałe problemy
 • rozumie, że konieczna jest cierpliwość , kiedy rozwiązywanie problemów wymaga długiego czasu, ma także świadomość, że musi dostosowywać się do możliwości innych ludzi.
 • potrafi przegrywać, a ze stratą potrafi pogodzić się bez narzekania
 • nie martwi się bez potrzeby tym, na co nie ma wpływu i czego  nie jest w stanie wykonać.
 • nie przechwala się ani nie stawia siebie za przykład, natomiast kiedy zasługuje na pochwałę, przyjmuje ją z wdzięcznością, bez fałszywego wstydu
 • ponieważ wyrosła już z małostkowej zazdrości , cieszy się osiągnięciami ludzi i chwali je z głębi serca
 • nie jest drobiazgowa i nie krytykuje ludzi, którzy postępują wbrew jej własnym przekonaniom
 • stara się mieć rozsądny plan działania i usiłuje go realizować w możliwie najlepszy sposób, nie działa natomiast pod wpływem chwili bez należytego rozpoznania sytuacji
 • ma świadomość, że jest częścią całej ludzkości, że inni ludzie mają jej wiele do zaoferowania i że sama ma obowiązek dzielenia się dobrem jakie posiada
 • korzysta ze “złotej zasady”, która mówi: postępuj w stosunku do innych tak, jakbyś chciał(a) , aby inni postępowali w stosunku do ciebie

 

 

źródło: dr n. med Bohdan Woronowicz,
psychiatra, specjalista terapii uzależnień
,
od 1980 r kieruje Ośrodkiem Terapii Uzależnień
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
w którym po raz pierwszy w Polsce
zastosowano program leczenia uzależnień od alkoholu
z wykorzystaniem psychoterapii
i bogatych doświadczeń Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
………………………………………………………………………………………………………….