Poniżej krótka i przejrzysta notatka o najważniejszych cechach, zyskach i stratach DDA w roli “zagubionego dziecka”

ZAGUBIONE DZIECKO/ DZIECKO WE MGLE/ ANIOŁEK


typowa postawa i zachowania
:
– ucieka w świat fantazji/ książek/ twórczości (np plastyka, majsterkowanie, pisanie)

 

straty:
– wyobcowanie
– izolacja
– mało żyje realnością, słaby kontakt z realnym światem
– słabo porusza się w realnym świecie
– trudności w zbliżaniu się do ludzi

dominujące uczucia :
– głęboka samotność
– przygnębienie

zyski:
– względny spokój
– oddalenie od rodzinnych awantur poprzez wewnętrzną ucieczkę
– wyciszenie
– wycofanie z życia rodzinnego i rodzinnego chaosu

JAK POMAGAĆ “ZAGUBIONEMU DZIECKU” w rodzinie alkoholowej?