Na pewno nie jest to proces łatwy i szybki.  Zakorzenione negatywne przekonania na temat siebie, świata i innych ludzi mogą jednak podlegać stopniowej pozytywnej zmianie :

  1. w ramach nowych korektywnych doświadczeń jakie mają miejsce w dobrych relacjach przyjacielskich, grupach wsparcia czy terapii  ( przeglądasz wtedy  się w oczach innych, chłoniesz nowe informacje na swój temat, zdobywasz  doświadczenia nowych  pozytywnych  relacji  – które pozwalają Ci zweryfikować  i osłabić “prawdy” wyniesione z dysfunkcyjnego domu
  2. poprzez autosugestię ( afirmacje, wizualizacje, listy terapeutyczne pisane do siebie) i zaopiekowanie się sobą – więcej na ten temat znajdziesz w książce “Powrót do swojego wewnętrznego domu” Johna Bradshowa , któremu temat DDA jest niezwykle bliski ze względu na swoje własne doświadczenia życiowe.
  3.  świadome tworzenie nowych doświadczeń ( np wprowadzenie asertywnych zachowań do swojego życia, przekraczanie sztywnych ról  poprzez eksperymentowanie ze zmianą – do tego świetna jest np psychodrama)