Alkoholowy dom wymuszał pewne sztywne role ( bohater, buntownik, dziecko we mgle, maskotka ), albo powodował wchodzenie w antyrole ( będę zupełnie inny niż tata, będę zupełnie inna niż mama),  co nierzadko bywało wpadaniem z deszczu pod rynnę . A jaki naprawdę jesteś ? Co naprawdę jest dla Ciebie kwintesencją dobrego, spełnionego życia? Wychodzenie z DDA to odnajdywanie siebie prawdziwego , to wychodzenie z narzuconych przez środowisko ról,  wybranych antyról albo po prostu powielania. Na końcu wpisu  podaję listę różnych wartości życiowych. Zakreśl te które są dla Ciebie ważne a następnie wybierz z nich 10 najważniejszych. To jest prawda na Twój temat niezależnie od tego na ile udaje Ci się realizować te wartości w swoim życiu. To jest rdzeń Ciebie. Im bliżej jesteś w życiu swoich wartości tym większe poczucie zadowolenia, im dalej tym większe poczucie zagubienia i bycia na niewłaściwym miejscu. Te wartości to Twój kompas na szczęście .

 

Świadomość własnych wartości to niezbędny element kształtowania postawy asertywnej.

Mam nadzieję, że siła płynąca z wyznawanych wartości, zachęci Cię do ich rozpoznania , do czego zapraszam w kolejnym ćwiczeniu. Poniżej zamieszczam listę przykładowych wartości

 

ćwiczenie :  TWOJE WARTOŚCI

Podkreśl ważne dla Ciebie wartości :

przyjaźń, braterstwo, koleżeńskość, sympatia, przywiązanie, wzajemność

dobroć, łagodność, subtelność, delikatność, czułość, opiekuńczość, troskliwość, empatia,

wrażliwość, takt, dyskrecja, pokora, skromność, wdzięczność,

radość, zadowolenie, przyjemność, zadowolenie, satysfakcja, szczęście

piękno, atrakcyjność, estetyka, sztuka,

uroda, płciowość, seks, kobiecość, męskość

dom, rodzina, miłość, związek, małżeństwo, rodzicielstwo, macierzyństwo, ojcostwo, dzieci,

uczuciowość,  serdeczność, życzliwość, akceptacja,

podziw, szacunek, poczucie wartości, godność,

partnerstwo, równość, sprawiedliwość, równouprawnienie, demokracja, umiar, porządek, ład

autonomia, niezależność, indywidualizm, usamodzielnienie się,

znaczenie, prestiż, sława, zaszczyt, ambicja, sukces,

kariera, władza, zarządzanie,  zaradność, bogactwo, komfort, dobrobyt, jakość życia,

asertywność, życie w zgodzie z sobą, stanowczość,

Bóg. wiara, duchowość, Siła Wyższa, religia, pobożność, świętość, życie wieczne,

ubóstwo,asceza, wyrzeczenie,

człowieczeństwo, godność, uczynność, ofiarność, dobroczynność,

altruizm, bezinteresowność, braterstwo, dobroczynność, hojność, obdarowywanie, ofiarność

charytatywność, filantropia,

miłosierdzie, wspaniałomyślność, wielkoduszność, przebaczenie,pojednanie,

spokój, opanowanie, cierpliwość, zgoda, kompromis,

równowaga ducha, pogoda ducha, harmonia wewnętrzna,

, bezpieczeństwo, pokój, pacyfizm,

wierność, lojalność, zaufanie, uczciwość,

prawda, prawdomówność, szczerość, nieprzekupność,wiarygodność, wierność ideałom, bezstronność, neutralność, obiektywizm, realizm, rzeczowość,

liberalność, wolność, tolerancja, demokracja,

obowiązkowość, dokładność, profesjonalizm, solidność, rzetelność, pracowitość, pilność,

wytrwałość, staranność, sumienność,

gospodarność, oszczędność, zapobiegliwość, ostrożność, rozwaga, powściągliwość, przezorność

prawość, praworządność, sprawiedliwość, etyczność, przyzwoitość, godziwość, cnota,

szlachetność, odwaga, heroizm, poświęcenie, męstwo, śmiałość

ojczyzna, patriotyzm, obywatelstwo, tradycja, europejskość,

bezpośredniość, otwartość, prostolinijność, naturalność, prostota, autentyzm, spontaniczność

towarzyskość, gościnność

poczucie humoru, zabawa,

inteligencja, mądrość, pomysłowość, kreatywność, odkrywczość , pasja, twórczość,

samorealizacja, rozwój zdrowie, życie ,

Z podkreślonych wartości wybierz 10 najważniejszych i wpisz je poniżej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Następnie ponumeruj je według ważności , wybierz tę najważniejszą , kolejną itd.

i przepisz je jeszcze raz

Hierarchia twoich wartości :

1…………………………………………………………………………………………………2………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………4…………………………………………………………………………………………………5………………………………………………………………………………………………

6…………………………………………………………………………………………………7…………………………………………………………………………………………………8…………………………………………………………………………………………………9…………………………………………………………………………………………………10………………………………………………………………………………………………

Mając wątpliwości, czy powiedzieć TAK, czy NIE – kieruj się wartością ważniejszą .