Alkoholowy dom wymuszał pewne sztywne role ( bohater, buntownik, dziecko we mgle, maskotka ), albo powodował wchodzenie w antyrole ( będę zupełnie inny niż tata, będę zupełnie inna niż mama),  co nierzadko bywało wpadaniem z deszczu pod rynnę . A jaki naprawdę jesteś ? Co naprawdę jest dla Ciebie kwintesencją dobrego, spełnionego życia? Wychodzenie z DDA to odnajdywanie siebie prawdziwego , to wychodzenie z narzuconych przez środowisko ról,  wybranych antyról albo po prostu powielania. Na końcu wpisu  podaję listę różnych wartości życiowych. Zakreśl te które są dla Ciebie ważne a następnie wybierz z nich 10 najważniejszych. To jest prawda na Twój temat niezależnie od tego na ile udaje Ci się realizować te wartości w swoim życiu. To jest rdzeń Ciebie. Im bliżej jesteś w życiu swoich wartości tym większe poczucie zadowolenia, im dalej tym większe poczucie zagubienia i bycia na niewłaściwym miejscu. Te wartości to Twój kompas na szczęście .

listę wartości wydrukujesz z współtworzonego przez mnie serwisu dla terapeutów uzależnień

http://terapiauzaleznien.info.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=54:lista-wartości&Itemid=12

Świadomość własnych wartości to niezbędny element kształtowania postawy asertywnej.