Podczas terapii DDA  należy pamiętać, że chociaż  Dorosłe Dzieci Alkoholików mają wiele wspólnych doświadczeń związanych ze wzrastaniem w alkoholowym domu, to jednak głębokość ich problemów jest różna. Tłumaczy to dlaczego dla części pacjentów wystarczająca jest typowa terapia dla DDA, natomiast  inni nie mogą na niej poprzestać i potrzebują terapii pogłębionej i długoterminowej , ale też część osób którym nie  jest potrzebna żadna terapia, gdyż stanowią grupę osób dobrze przystosowanych. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że  są DDA u których wytworzył się Zespół Stresu Pourazowego a są tacy  u których dodatkowo doszło jeszcze do zaburzeń osobowości, co wymaga  zdecydowanie dłuższego leczenia. Również same zaburzenia osobowości mogą przebiegać od form łagodnych do głębokich.

Pojęcie DDA z jednej strony ułatwia więc nazwanie problemu, ułatwia znalezienie terapii adresowanej dla DDA  i odnalezienie się we wspólnocie osób z podobną historią życiową.  Z drugiej strony pojęcie DDA może być niewystarczające i prowadzić do nadmiernych uproszczeń i nierealistycznych oczekiwań co do form oraz  długości trwania terapii.

Dzięki  licznym placówkom pomocowym  dla osób uzależnionych i ich rodzin, terapia DDA jest w Polsce dosyć dobrze dostępna . Należy jednak pamiętać, że nierzadko  jest to terapia podstawowa i  w  przypadku poważniejszych problemów psychicznych u DDA ( np zaburzeń osobowości,  będzie  niewystarczająca). W takiej sytuacji  wskazane  jest jej pogłębienie – wtedy specjalista terapii uzależnień powinien dodatkowo mieć również wykształcenie w kierunku psychoterapeuty.

Warto też pamiętać, że DDA  może być krzywdzącą etykietką sugerującą,  że osoba wychowująca się w domu alkoholowym ma na pewno jakieś zaburzenia, co jest nadmiernym uogólnieniem , bo w wielu przypadkach tak nie jest . ( Więcej w kolejnym poście)

Joanna Dudniczenko
psychoterapeuta i  specjalista psychoterapii uzależnień