TRAUMA MA RÓŻNE OBLICZA czasami ostry dramat , czasami przewlekłe ranienie , a czasami “sucha gleba”

Ponieważ na tę stronę zagląda sporo osób, którym temat traumy nie jest obcy, zapraszam na cykl wpisów poświęconych właśnie temu zagadnieniu .
Dzisiaj o tym, że trauma to nie tylko doświadczenie bardzo poważnego zagrożenia życia lub zdrowia w wyniku :
-przemocy zbiorowej
-gwałtu i napaści na tle seksualnym
-tortur , wojny
-poważnej klęski żywiołowej ( np trzęsienie ziem, tsunami itp)
-poważnego wypadku komunikacyjnego
ale istnieje też TRAUMA ZŁOŻONA kiedy dziecko wychowując się w dysfunkcjonalnej rodzinie LATAMI doświadczało chronicznie zaburzonej relacji z bliskimi osobami, które powinny wspierać w rozwoju a jednak niszczyły .

I nie zawsze musiała to być przemoc fizyczna. Przemoc emocjonalna lub opuszczenie emocjonalne , bez pomocy z zewnątrz – prowadzi do głębokiego zranienia , braku ufności, niewiary w siebie i innych ludzi. Te traumy relacyjne są o wiele częstsze niż się nam wydaje. Ogromny wzrost prób samobójczych i samobójstw wśród dzieci i nastolatków , wskazuje zazwyczaj właśnie na traumy relacyjne. A jeżeli ktoś przetrwał ten bardzo trudny czas w rodzinie, to przenosi potem w dorosłe życie swoje zranienia i mechanizmy obronne, które utrudniają zdrowe funkcjonowanie przede wszystkim w bliskich relacjach, ale też nierzadko życie poniżej swoich możliwości
#traumaDDAiDDD