W tym wpisie zamieszczam koncepcje terapii podstawowej dla DDA według Cermaka , ponieważ w dużym stopniu stanowi ona ramy terapii na etapie podstawowym, który proponuje pacjentom . Oczywiście wzbogacam ją o kolejne odkrycia naukowe, szczególnie te z ostatniego okresu, które bazują również na badaniach neuropsychologii . Jednak fundamentem jest wypracowany przez Cermaka program terapii grupowej dla DDA .

Timmen L. Cermak  współprowadził pierwszą na świecie psychoterapię dla grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików w Klinice Alkoholizmu w USA ,  pomagał również w utworzeniu Krajowego Stowarzyszenia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w USA, co dało początek bardzo licznym obecnie grupom wsparcia dla DDA, następnie wraz z żoną założył ośrodek terapeutyczno-treningowy Genesis gdzie opracował program leczenia dla DDA i temu całkowicie poświecił swoją pasję leczenia jako lekarz i psychoterapeuta.

Niewątpliwie na tak duże zaangażowanie w niesienie pomocy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików była jego własna rodzinna historia czyli pochodzenie z alkoholowego domu.  Zrozumienie swojej historii osobistej, jej słabych i mocnych stron pozwoliło mu obudować własne życie a następnie w zgodzie z 12 krokiem nieść posłanie innym DDA nadal potrzebującym pomocy.

Psychoterapeuci pomagają DDA w oparciu o różne modele terapeutyczne,  osobiście uważam jednak że program stworzony przez Cermaka ,  program w oparciu i  o własne doświadczenie życiowe i  o doskonalony przez lata pracy z DDA  jest niezwykle wiarygodny i warto aby stanowił trzon  tego co dobrze jest z  DDA przepracować na etapie podstawowym. Poniżej zamieszczam zalecane przez Cermakai współautora książki Rutsky’ego  obszary pracy  na etapie podstawowym w oparciu o Czas uzdrowić swoje życie. Przewodnik do pracy nad sobą . Kroki zdrowienia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików .

 1. Przerwanie milczenia  ( czyli powiedzenie dlaczego szukam pomocy)
 2. Nasze wspólne doświadczenia ( czyli jakie charakterystyczne cechy DDA odnajduję u siebie z okresu dzieciństwa i  jakie przeniosłem w dorosłe życie )
 3. Ożywianie wspomnień ( opowiedzenie swojej historii bycia  Dzieckiem Alkoholika, jednak z poszanowaniem swojego tempa co do otwierania się można od razu dużo opowiedzieć, można opowiedzieć fragmenty które w późniejszym czasie się uzupełni )
 4. Przyjęcie uczuć ( nauka szczerego rozpoznawania swoich uczuć , zbadanie jakie emocje i w jaki sposób były lub nadal są  blokowane, ukrywane )
 5. Zdolność przetrwania ( czyli rozpoznanie jakie strategie przetrwania stosowałem aby przetrwać w alkoholowym domu i które z nich nadal stosuje w dorosłym życiu )
 6. Sprawowanie kontroli ( cecha charakterystyczna dla alkoholowych domów, alkoholik uważał że może kontrolować swoje picie, osoba wspołuzależniona  próbowała kontrolować osobę pijącą aby ograniczyć jej  picie lub zmusić do niepicia ł , a jak ty próbowałeś panować nad sytuacja która wymykała się wszelkiej kontroli? Jak obecnie próbujesz kontrolować siebie i innych? )
 7. Współuzależnienie ( czyli jak rezygnowałem kiedyś z prawdziwej cząstki siebie aby dostosować się do alkoholowej rodziny i jak  obecnie rezygnuję z prawdziwej cząstki siebie )
 8. Złość ( jakie mam trudności w wyrażaniu złości , tłumie czy wymyka mi się spod kontroli,  jak to przekłada się na moje relacje z innymi ludźmi , co chciałbym w związku z tym zmienić, nad czym pracować?)
 9. Wstyd ( czego się wstydziłem w dzieciństwie, co jest wstydem wyniesionym z alkoholowego domu , który wstyd jest toksyczny i oddzielający od ludzi  a jaki wstyd jest zdrowy i naprawiający relacje?)
 10. Opłakiwanie strat ( w dzieciństwie raczej nie było przestrzeni na odpłakanie strat bo trzeba było sobie radzic, lepiej było “nie rozklejać się” – przychodzi jednak taki czas kiedy nieodpłakane straty stają się ciężarem i odwaracają od bieżącego życia nawet gdy paradoksalnie nie chce się już grzebać w przeszłości.  Nieodpłakane straty ciążą w teraźniejszości, odpłakane straty pozwalają otworzyć się na nowe życie.
 11. Gojenie ran ( omówienie jakie rany się zagoiły podczas dotychczasowej terapii, rozpoznanie co jest dla Ciebie najbardziej leczące abyś bardziej świadomie korzystał z tego w swoim życiu )
 12. Uczciwość ( kiedy mój krytyk wewnętrzny skłania mnie aby nie żył w zgodzie z sobą , kiedy przestaje być autentyczny, czego się obawiam że czasami zdradzam samego siebie? Praca nad osłabieniem krytyka wewnętrznego )
 13. Szanowanie uczuć. ( asertywność w oparciu o swoje prawdziwe uczucia i potrzeby)
 14. Włączanie się we wspólnotę ( odnajdowanie i budowanie swojej sieci wsparcia)
 15. Zabawa i spontaniczność ( twoje wewnętrzne dziecko nie musi być stłumione, kontrolowane czy zbuntowane –  to jest czas odkrywania go w sobie wraz z jego spontanicznością i zabawą – rozpoznawanie co autentycznie się bawi, rozluźnia, cieszy bez sięgania do używek)
 16. W dalszą drogę  (zakończenie terapii lub  nad czy jeszcze chciałbyś popracować, czego potrzebujesz na ewentualnym etapie pogłębionym terapii )

 

Oczywiście w zależności od zindywidualizowanych potrzeb DDA
podczas terapii obszary te stanowią pewną ramę pracy a nie schemat, nad jednymi pochylasz się więcej nad innymi krócej, jednak warto wiedzieć  jaka problematyka była częścią wspólną dla wielu DDA i  stanowiła podstawę ich zdrowienia tak aby trudna przeszłość nie kładła się dłużej cieniem na dorosłym życiu.

Warto przy tym dodać że zdaniem Cermaka książki nie leczą nawet jeżeli poszerzają wgląd DDA . Jednak dopóki nie znajdziesz w sobie gotowości na pójście na miting dla DDA bądź terapie grupową czy indywidualną ,  przeczytanie książki Czas uzdrowić swoje życie stanowi niewątpliwie ważny krok w szukaniu pomocy dla siebie. Cermak jednak dodaje żeby  nie wpaść w pułapkę samego pogłębiania wiedzy na temat DDA i pójcia krok dalej kiedy będziesz mógł dzielić się swoimi uczuciami  : “Zachęcam każdego z was do pomnożenia efektów swojej pracy nad tym przewodnikiem poprzez znalezienie jakiegoś forum, gdzie mógłby rozmawiać o tym  z innymi. Dla niektórych z was może to oznaczać zaproszenie kilku przyjaciół do wspólnej pracy nad ćwiczeniami (…) Inni być może zechcą przynajmniej raz w tygodniu uczestniczyć w mitingu grupy samopomocowej, aby usłyszeć DDA opowiadających własne historie i mieć okazję, by podzielić się cząstką swojej. Jeszcze inni mogą uznać za pożyteczne wykorzystanie swoich reakcji na tę książkę we własnej terapii.”

Terapię podstawową DDA można odbyć w formie indywidualnej lub terapii grupowej online.