PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Terapia grupowa DDA  to również wzajemne przekazywanie sobie istotnych informacji zarówno na linii terapeuta – grupa jak również wymiana informacji pomiędzy uczestnikami.

Tak więc w pracę grupową  wplecione są  elementy psychoedukacji na temat specyfiki problemów DDA i  form radzenia sobie z nimi.

Można liczyć na mini- wykłady, pomocną literaturę, filmy, które są następnie omawiane na grupie przez pryzmat indywidualnych doświadczeń i przemyśleń uczestników…

…ale pojawiają się też   przydatne adresy/telefony”pomocowe” czy informacje prawne np jak sobie radzić w sytuacji przemocy rodzinnej.