Żeby żyć, trzeba oddychać.
Żeby żyć wśród ludzi, trzeba oddychać ich obecnością.

Każdy wdech to skorzystanie z pomocy i przychylności bliźnich.
Każdy wydech to twoja życzliwość i bezinteresowna pomoc okazana innym.

Prawidłowe oddychanie składa się z takiej samej liczby wdechów i wydechów. Od ich intensywności i równowagi zależy twoje samopoczucie.

Nie ograniczaj się do wdechów, bo pękniesz.
Nie ograniczaj się do wydechów, bo zapadniesz się w sobie.

Po prostu oddychaj.

(autor nieznany)

 

Dziękuję za tak trafny komentarz do tematu równowagi.