Gdybyś miał(a) kiedyś odwagę liczyć się ze swoimi potrzebami to ….. (?)

Gdybyś miał(a) teraz odwagę liczyć się ze swoimi potrzebami to …… (?)

Pomijanie swoich potrzeb kiedyś spowodowało,  że ….. (?)

Pomijanie swoich potrzeb teraz powoduje,  że ……… (?)

 

odpowiedz najlepiej pisemnie na przedstawione pytania , a zrobisz znaczący krok w kierunku uwzględniania swojego dobra w Twoim dorosłym życiu.

Poniżej w ramach przypomnienia załączam listę najważniejszych potrzeb – czy jesteś ich świadomy?

POTRZEBY FIZYCZNE

 • snu
 • jedzenia
 • ubrania
 • sprawności fizycznej
 • schronienia
 • seksu/ fizycznej bliskości
 • zdrowia

POTRZEBY INTELEKTUALNE

 • poznania
 • wiedzy
 • wyzwania
 • znaczenia intelektualnego

POTRZEBY EMOCJONALNE

 • radości
 • zabawy
 • miłości
 • akceptacji
 • przynależności
 • zainteresowania społecznego

POTRZEBY DUCHOWE

 • samorealizacji
 • twórczej miłości
 • odpowiedzialności za siebie
 • bycia potrzebnym
 • sensu życia
 • mocy osobistej

Człowiek posiada też potrzebę bezpieczeństwa która wynika z przynajmniej częściowego zaspokojenia potrzeb w tych czterech obszarach

Więcej refleksji o potrzebach znajdziesz w biuletynie dla DDA  Pięknie żyć pomimo – Poczucie szczęścia a zrównoważone zaspokajanie swoich potrzeb