POPRAWNA SAMOOCENA
czyli
poznanie własnego bogactwa wewnętrznego, zdolności ale też  ograniczeń

Osoby posiadające te kompetencję są:

  • świadome swoich silnych i słabych stron
  • skłonne do refleksji i chętne do wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń
  • otwarte na szczere uwagi , gotowe przyjąć inny punkt widzenia, stale uczyć się i rozwijać
  • zdolne do spojrzenia na siebie z humorem i dystansem

Daniel Goleman “Inteligencja emocjonalna w praktyce”

Proponuje krótkie ćwiczenie, abyś mógł sprawdzić swoją samoocenę.

Wypisz swoje mocne strony.
Wypisz swoje średnie strony.
Wypisz swoje słabe strony.

Co wypisywało Ci się najłatwiej? Wypisanie czego  sprawiało trudność?
Czy widzisz siebie realistycznie?

Jeżeli chciałbyś omówić swoje refleksje i lepiej zrozumieć siebie – zapraszam na konsultację online lub terapię DDA online.