1. wzbudzanie nadziei
  2. uniwersalność
  3. przekazywanie informacji
  4. altruizm
  5. rozwijanie umiejętności społecznych
  6. zachowania naśladowcze
  7. katharsis
  8. korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej
  9. czynniki egzystencjalne
  10. spójność grupy
  11. interpersonalne uczenie się

wg dr IRVIN D. YALOM