NA CZYM POLEGAJĄ

PODSTAWOWE RÓŻNICE?

Konsultacja

  • pierwsze spotkania celem dokonania diagnozy i oceny jaka forma terapii będzie najbardziej optymalna dla zgłaszającej się osoby
  • konsultowanie wybranych tematów w krótszym okresie czasu i  bez regularności zachowywanej w terapii

Terapia

  • Jest  formą leczenia i rozwoju według celu i zasad ustalonych podczas pierwszych spotkań konsultacyjnych
  • Odbywa się najczęściej 1 raz w tygodniu, w miarę możliwości o stałej porze (ustala się  wspólnie dogodny dzień i godzinę).
  • Psychoterapia może być krótkoterminowa (do kilkunastu spotkań) lub długoterminowa (trwającą rok lub dłużej )
  • Psychoterapia krótkoterminowa ma na celu wsparcie w bieżących trudnościach.
  • Psychoterapia długoterminowa jest formą dłuższej pracy, trwającej od roku do kilka lat. Zajmuje się nie tylko aktualnymi sprawami, ale w znacznym stopniu sięga do dzieciństwa, bada wpływ relacji z rodzicami na bieżące problemy , w tym na tworzenie aktualnych relacji z bliskimi osobami – oraz dzięki uzyskanemu wglądowi w podświadome mechanizmy funkcjonowania pozwala nabyć nowe umiejętności pozwalające tworzyć i przeżywać swoje życie w sposób satysfakcjonujący.
  • W trakcie konsultacji, podobnie jak w trakcie terapii, wszystkie informacje są poufne. Sytuacją wyjątkową jest informacja o zagrożeniu życia.

Ważne !!! Psychoterapeuta nie  wystawia recept ani  zwolnień lekarskich – takie uprawnienia ma lekarz psychiatra.

Bardzo ważne !!! W przypadku myśli samobójczych nie prowadzę terapii przez skype  , aby terapia  mogła być kontynuowana konieczna jest wizyta u lekarza psychiatry i zastosowanie się do jego zaleceń, w tym okresie wskazane jest korzystanie z pomocy ośrodków interwencji kryzysowej.