Miłość matczyna to symbolicznie rzecz ujmując , przede wszystkim miłość przyjęcia , wsparcia i opieki.

Natomiast miłość ojcowska to w dużej mierze aspekt miłości dający wiarę we własne siły i zachęcający do kroczenia naprzód niezależnie od przeszkód.

Poniżej zamieszczam komunikaty budujące w monologu wewnętrznym aspekt sprawczości, wiary w swoje możliwości i dumy z nabywanych kompetencji.

KOMUNIKATY DOBREGO OJCA

  • Kocham cię
  • Wierzę w ciebie
  • Jestem pewien, że dasz sobie radę
  • Jeśli upadniesz, pomogę ci się podnieść
  • Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym
  • Jestem z ciebie dumny
  • Jesteś piękna i daję ci przyzwolenie na to, byś realizowała się w życiu seksualnym ( dotyczy szczególnie kobiet)
  • Daję ci przyzwolenie byś był taki jak ja, pozwolenie byś mnie przerósł i pozwolenie, byś do mnie nie dorastał ( dotyczy szczególnie mężczyzn)

J.L Rosenberg

Ciało, jaźń i dusza – odkrywanie integracji.

cz. III. Fazy rozwoju jaźni i etapy  psychoterapii integrującej poprzez ciało.

Na prawach rękopisu wyd. J.Santorski , Warszawa 1988, s. 76, 82