Jak przekształcić “trójkąt dramatyczny” w  “TRÓJKĄT WYGRYWAJĄCY”?  cz.2

Znaczna część DDA /DDD również w dorosłym życiu pozostaje w roli ofiary
– często czuje bezradność wobec wyzwań życiowych i  nie wierzy w swoje siły
– jest przekonana,  że cokolwiek zrobi , niewiele to zmieni – że w gruncie rzeczy nie ma realnego wpływu na skuteczne budowanie swojego życia w sposób satysfakcjonujący
– uważa że szczęście bardziej zależy od okoliczności zewnętrznych i przychylności  innych osób , niż od własnych poczynań . Tym samym  uzależniania  swojego  szczęście  od innych osób, które jej zdaniem powinny coś zrobić bądź się zmienić  w taki sposób, aby ona mogła być szczęśliwa . Akcent bardziej  przesuwa na zmianę innych niż zmianę siebie  – co staje się  źródłem  nierzadkich pretensji do bliskich  lub  obniżonego nastroju, ze inni jednak nie chcą się zmienić wg jej planu.

Powyższa rola jest   dosyć zrozumiała,  zważywszy na to, że  niektórzy DDA tak boleśnie doświadczali w domu bezradności wobec chaosu, przemocy, biedy czasami wykorzystywania seksualnego, – że mają głęboko zakorzenione przekonanie , że “nic nie da się zrobić” i przenoszą to katastrofalne przekonanie w swoje dorosłe życie przeżywane  nadal z poziomu bezradnego dziecka, którego los zależy od innych, bo sami niewiele mogą . Przy braku poczucia swojej sprawczości,   tworzą   swoje życie z poziomu ofiary, w konsekwencji czego jego obraz jest rozczarowujący. Zrozumienie jest ważne,  jednak terapia jest  nie tylko po to żeby rozumieć, ale żeby pomóc w zmianie funkcjonowania na bardziej dojrzałe.

Podstawą wyjścia z roli ofiary,  to  NAUCZYĆ SIĘ ROZWIĄZYWAĆ SWOJE PROBLEMY  ( z podkreśleniem swoje,  a nie cudze problemy , ponieważ ofiara aby uniknąć zmagania się z własnymi wyzwaniami życiowymi,  nierzadko ma  skłonność do poprawiana życia innych zamiast swojego). W  nawiązaniu do Trójkąta Karpmana  ( trójkąta dramatycznego)  ofiara płynnie  może więc i przechodzić w rolę wybawcy – “zajmę się twoim problemem” lub w rolę prześladowcy -” musisz rozwiązywać swoje/moje  problemy w sposób,  który ja uważam za słuszny” ,  co oczywiście  oddala ją od  dorosłego brania odpowiedzialności za siebie.

Według analizy transakcyjnej ofiara utknęła w stanie ego-Dziecka Bezradnego .
To co było prawdą w chorym  domu , gdzie dziecko niewiele mogło zdziałać aby poprawić swoje położenie  , zostało przeniesione jako styl bycia w  dorosłe życie z pomijaniem  obiektywnego faktu,  że dorosły może naprawdę wiele zrobić aby poprawić jakość swojego życia. W terapii  zwraca się więc dużą uwagę na to, aby ofiara odzyskała  kontakt ze swoją dorosłą częścią , która podejmuje starania aby rozwiązywać swoje problemy życiowe.  Nawet jeżeli w terapii docierasz do swojego  wewnętrznego skrzywdzonego  dziecka , to przecież nie po to aby lamentować bez końca nad jego losem, ale aby skutecznie mu pomóc w tym sensie, że teraz w  w dorosłym życiu nauczyć się skutecznie dbać o swoje dobro  bez powielania destrukcyjnych schematów z dzieciństwa

JAK WIĘC WZMACNIAĆ SWOJĄ DOROSŁĄ CZĘŚĆ?

Na początek możesz zacząć  od samodzielnej analizy, która wytrąca z bezradnego spojrzenia na swoje życie  i zaprasza do działania / rozwiązywania problemu właśnie   z poziomu  stanu ego – Dorosłego. .  Poniżej zamieszczam przydatne pytania to zrobienia tego pierwszego kroku:

  • jaki swój problem chcę rozwiązać lub  jaki cel chcę osiągnąć ?
  • dlaczego jest to dla mnie ważne?
  • jak można to osiągnąć? ( burza mózgów aby zobaczyć różne opcje)
  • co już zrobiłem , posiadam, umiem, wiem  , aby przybliżyć się do osiągnięcia  celu ?
  • czego jeszcze potrzebuję  do rozwiązania problemu ( jakie dodatkowe niezbędne umiejętności , informacje byłyby przydatne?  Czasami są to umiejętności bardzo praktyczne np  jak kurs prawa jazdy albo   zdobycie nowych niezbędnych kwalifikacji zawodowych ; czasami jest to nauka tzw. kompetencji “miękkich” takich jak np komunikacja czy asertywność ; czasami sięgnięcie po pomoc poprzez zapytanie znajomych  jak rozwiązali problem przed którym teraz ja stoję lub udanie się  po profesjonalną pomoc
  • gdzie więc mogę nauczyć się brakujących umiejętności  aby rozwiązać swój problem / osiągnąć swój cel ?
  • i jaki będzie mój najbliższy krok, aby zbliżyć do wyznaczonego celu?