• Jak siebie traktujesz?  Dobrze czy kiepsko?
  • Jak o sobie w głębi serca myślisz ?   Z pretensjami czy z troską ?

Dorosłe  Dziecko Alkoholika – ta nazwa, to nie tylko skondensowany opis tego jakie jest źródło twojej dorosłej historii życiowej, to również symbol jak twój wewnętrzny dorosły traktuje twoje wewnętrzne dziecko.

Na głębszym poziomie ta nazwa pokazuje, że jest w tobie część dorosła i część dziecka,  że część Dorosła współistnieje  z częścią Dziecka ,  dziecka po przejściach  , bo życie dziecka w alkoholowym domu to sporo cierpienia – emocjonalnego zawsze ,  nierzadko  też cierpienia fizycznego czy  cierpienia ekonomicznego a nawet jakiejś formy wykluczania społecznego .  Pozostaje pytanie w jaki sposób ta część dorosła współistnieje w tobie z tą częścią dziecka ?  W sposób konstruktywny , niewystarczająco dobry a może bardzo destrukcyjny ( przemocowy lub porzucający) ?  Jak odpowiedziałeś na pytania zadane na początku wpisu ?

Jeżeli zaniedbujesz siebie i  kierujesz do siebie głownie pretensje,  zamiast skupiać się nad rozwiązywaniem problemów , to twoja dorosła część odtwarza niedojrzałych dorosłych z twojego dzieciństwa .  

W terapii  DDA chodzi o to, żebyś stał się dla siebie dojrzałym dorosłym , który rozumie skąd wzięły się  twoje trudności i zamiast oskarżać lub ignorować , podaje rękę abyś te trudności  przezwyciężał.  Takiej postawy nie było w alkoholowym domu i taką niewspierającą postawę wobec siebie zazwyczaj automatycznie powiela się  w dorosłym życiu co prowadzi do problemów na różnych płaszczyznach .  Nowej wspierającej postawy wobec siebie trzeba się nauczyć , bo nie jest ona zapisana w twojej pamięci komórkowej z dzieciństwa.  

Praca z traumą staje się takim pomostem kiedy od  postawy krzywdzącej przechodzisz  do postawy empatycznej i życzliwej (najpierw wobec siebie, a potem wobec innych).

WEJDŹ W TRYB ZDROWEGO DOROSŁEGO

 DOJRZAŁY EMPATYCZNY DOROSŁY – ten termin ukuto w Terapii Schematów jako odpowiedź na brakujący element
w myśleniu ,
przeżywaniu i
działaniu
osoby, która zgłasza się na terapię .

Gdy udaje ci się wejść w ten tryb
– Empatyczna część Dorosłego zauważa Twoje uczucia , potrzeby , marzenia
– natomiast Dojrzała część Dorosłego odpowiada na to w sposób życzliwy ale adekwatny do realiów .

pomocne pytania :

  1. Co myślałby w tej sytuacji Dojrzały Empatyczny Dorosły ?
  2. Co czułby Dojrzały Empatyczny Dorosły ?
  3. Jakie działania by podjął Dojrzały Empatyczny Dorosły  ?

 

Pracując nad  częstszym wchodzeniem w trym   Dojrzałego Empatycznego Dorosłego,  realnie leczysz w sobie braki wyniesione z rodzinnego domu i w coraz mniejszym stopniu  trudna przeszłość rzutuje na Twoje “tu i teraz”