Przy każdej opcji zaznacz na ile chciałbyś,  aby było to częścią Twojej terapii

  • Potrzebuje pomocy, ponieważ chciałbym się uwolnić się od trudnych relacji rodzinnych       NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy, ponieważ chciałbym naprawić relacje rodzinne NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o pomocy dla DDA  NIE, MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy, bo miewam nastroje depresyjne NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy bo mam problemy ze zdrowiem i lekarz powiedział że to są choroby psychosomatyczne i wymagają terapii NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
   Chcę nauczyć się rozwiązywania swoich problemów życiowych NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy, żeby skutecznie stawiać granice innym ludziom, którym pozwalam się wykorzystywać NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy, ponieważ to ja przekraczam granice innych ludzi NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę pomocy ponieważ często czuję złość, wściekłość i nie wiem jak sobie z tym radzić  NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę się nauczyć wyrażania uczuć w sposób dobry dla mnie i innych NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Pragnę lepszych związków NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy, bo nie wiem jak zapełnić pustkę NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy, ponieważ czuję się samotny NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chciałbym nawiązać kontakt z innym DDA NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę porozmawiać o tym, że ktoś mnie skrzywdził fizycznie NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę porozmawiać o tym , że byłem wykorzystany seksualnie NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę porozmawiać o tym, że w moim rodzinnym domu była przemoc NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy, żeby teraz zapobiec przemocy w domu NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę popracować nad tym aby mieć więcej wiary w siebie NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę pomocy, żeby odzyskać poczucie własnej wartości NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Przeżywam żałobę i chciałbym o tym porozmawiać NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy bo czuję się zagubiony w życiu NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy bo czuję lęk i niepokój NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuję pomocy żeby być lepszym rodzicem NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę porozmawiać o mojej przeszłości NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Potrzebuje pomocy w ustanowieniu priorytetów i celów życiowych NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Chcę się dowiedzieć jak lepiej gospodarować swoim czasem NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Wolałbym, żeby moja terapia była krótka NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Sądzę, że będę potrzebować terapii przez dłuższy czas  NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Mój partner jest uzależniony i nie radzę sobie z tym NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • Możliwe że ja mam problem z uzależnieniem i chciałbym tym porozmawiać NIE , MOŻE, TAK, BARDZO
  • inne Twoje oczekiwania ( inne problemy które chciałbyś rozwiązać)  wypisz …………………………….

 

 

Wpis w oparciu o koncepcje motywacyjne Millera