Afirmacja życia dziecka posiada dwa aspekty;

pierwszy z nich to odpowiedzialność i troska o dziecko

absolutnie niezbędne do zachowania go przy życiu i zapewnienia mu rozwoju.

Drugi dotyczy spraw sięgających dalej niż samo przetrwanie.

Jest nim nastawienie, które wpaja dziecku miłość życia,

które daje mu przeświadczenie że dobrze jest żyć,

dobrze jest być małym chłopcem czy dziewczynką,

dobrze jest być na świecie.

Oba te aspekty miłości matczynej bardzo zwięźle wyraża (…) symbol biblijny Ziemi Obiecanej

( ziemia jest zawsze symbolem matki),

która jest tam opisana jako

“mlekiem i miodem płynąca”.

Mleko jest symbolem pierwszego aspektu miłości,

tego którego treścią jest troska i afirmacja.

Miód symbolizuje słodycz życia , jego ukochanie i szczęście z powodu tego, że się żyje.

Większość matek potrafi ofiarować wyłącznie “mleko”,

bardzo niewiele potrafi ofiarować “miód”.

Erich Fromm, O sztuce miłości