Poniżej krótka i przejrzysta notatka o najważniejszych cechach, zyskach i stratach DDA w roli buntownika.

BUNTOWNIK / KOZIOŁ OFIARNY

typowa postawa i zachowania
– sprawianie kłopotów
– bunt
– popadanie w konflikty z ludźmi i z prawem

dominujące uczucia:
– złość  ból

 

zyski:
– swoboda
– większe prawa i mniejsze obowiązki
– robienie tego na co ma się ochotę

straty:
– jest obwiniany
– ma złą opinię
– ucieczka od problemu rodzinnego: rodzina zamiast rozwiązywać problem alkoholizmu skupia się  na krnąbrności dziecka , mimo że jest to problem zastępczy i wtórny w stosunku do alkoholizmu rodzica
– ostrze krytyki kieruje się na kozła ofiarnego
– skłonność do popadania w kłopoty w szkole, potem w pracy
– niskie poczucie wartości i złe mniemanie o sobie
– wykluczenie społeczne

JAK POMAGAĆ “DZIECKU-BUNTOWNIKOWI” w rodzinie alkoholowej?