CELE I ETAPY TERAPII DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

Rozstanie się z dzieciństwem

Zmiana obrazu samego siebie

Uporządkowanie obecnego życia

1. ROZSTANIE SIĘ Z DZIECIŃSTWEM Uporać się z cierpieniem Aby rozstać się z dzieciństwem trzeba:
1. zmienić przekonania na temat swojego dzieciństwa
2. uświadomić sobie doznane krzywdy i niezaspokojone potrzeby
3. odreagować urazy z dzieciństwa
4. uporządkować, pozamykać sprawy z rodzicami (pozwolić sobie na skontaktowanie się, przeżycie i wypowiedzenie tłumionych, skrywanych i niedokończonych spraw emocjonalnych, uczuć do rodziców, czasem rodzeństwa czy dziadków
5. zrewidować nierealne oczekiwania
6. spojrzeć na swoje krzywdy z pozycji osoby dorosłej i zaakceptować swoje dzieciństwo, rodziców i samego siebie,
7. rozstać się z rodzicami (przebaczyć) lęk cierpienie złość smutek akceptacja

2. ZMIANA OBRAZU SAMEGO SIEBIE
Poczuć własną siłę i niezależność Aby zmienić obraz samego siebie na bardziej realistyczny i bardziej pozytywny (u DDA musi to pójść w tym kierunku) trzeba:
1. oddzielić przekonania nabyte od rodziców od własnych
2. zakwestionować złą samoocenę
3. otworzyć się na nowe informacje o sobie
4. połączyć myślenie o sobie z oceną obecnego działania i własnymi sukcesami
5. zaakceptować siebie

UPORZĄDKOWANIE OBECNEGO ŻYCIA Wprowadzenie porządku Aby móc uporządkować obecne życie i wprowadzić w nim konstruktywne zmiany trzeba:
1. nauczyć się innego, satysfakcjonującego kontaktowania się z ludźmi 2. nauczyć się tworzenia trwałych, bliskich związków
3. poszukać własnych celów życiowych
4. stworzyć nową hierarchię wartości
5. zaplanować konkretne zmiany w różnych sferach życia

 

na podstawie materiałów szkoleniowych STU- Zofia Sobolewska-Mellibruda

Z mojego doświadczenia wynika, że etap pierwszy zazwyczaj realizuje się na terapii podstawowej, natomiast kolejne dla większości DDA wymagają terapii pogłębionej.