W nawiązaniu do poprzedniego wpisu dołączam kolejną listę cech DDA, nieco mniej znaną niż poprzednia, ale również bardzo trafnie przedstawiająca skłonności i zachowania dzieci alkoholików w ich dorosłym już życiu.

 • lęk przed utratą kontroli
 • lęk przed uczuciami
 • lęk przed konfliktem
 • nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności
 • poczucie winy
 • trudności w utrzymywaniu bliskich kontaktów
 • niezdolność do odprężenia się oraz do spontanicznej zabawy
 • ostra, bezlitosna (niszcząca) samokrytyka
 • życie w świecie zaprzeczeń
 • pozostawanie w roli ofiary (poczucie bezradności)
 • zachowania kompulsywne (obsesyjne, nałogowe)
 • tendencja do mylenia miłości z litością
 • lęk przed porzuceniem
 • myślenie kategoriami “białe” lub “czarne”
 • zalegający żal
 • zdolność przetrwania

listę tę stworzyli psychoterapeuci Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky i jest ona zamieszczona oraz dogłębnie omówiona w książce opisującej przebieg terapii DDA : Czas uzdrowić swoje życie. Przewodnik do pracy nad sobą. Kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików.