Depresja

Jeżeli chcesz sprawdzić jaki jest Twój aktualny stan pod kątem depresji –  kliknij w link , gdzie znajdziesz profesjonalny kwestionariusz Becka  https://www.forumprzeciwdepresji.pl/test-becka/?fbclid=IwAR3CLt57Tk3pSdWSQXN5lY4dtAETiajIjj80jwVVaV1iPjy1KlnqWjLh54c

WIELU DDA OTACZA AURA SMUTKU

Poniżej zamieszczam przemyślenia Janet G. Woitz jednej  z pierwszych terapeutek DDA i autorki pierwszych książek o tej tematyce, które stały się już klasyką  ( “Dorosłe dzieci alkoholików” oraz “Lęk przed bliskością”)  W swojej pracy klinicznej  zauważyła, że spora część dzieci alkoholików zmaga się z nawracającą depresją :

“Wielu Dorosłych Dzieci Alkoholików jest w stanie, który określamy mianem “chronicznej depresji”. Otacza je aura smutku. (…) kierują oni gniew do wewnątrz, przeciwko sobie. Ma to związek z poczuciem straty.
Człowiek, którego rodzic był alkoholikiem, nigdy nie był dzieckiem. Nie był spontaniczny, zwariowany, dziecinny – nie zachowywał się jak normalne dzieci. Nie miał okazji do zabawy, jeśli w ogóle wiedział, czym jest zabawa. (…) Nawet jeśli zdarzyło mu się przeżyć chwilę, kiedy czuł, że dobrze się bawi, nie miało to dla niego większego znaczenia. Takie przeżycia wywoływały pewien smutek, który sprawiał, że trudniej mu było czuć się swobodnie i spontanicznie w jakimkolwiek związku  (…) Poczucie straty jest również jednym z ważniejszym problemów dla dorosłych dzieci alkoholików. Utracili one swoje dzieciństwo (…)”

Jeżeli otacza Cię aura smutku i chcesz sprawdzić, czy to już depresja, co jest bardzo prawdopodobne, przy byciu Dorosłym Dzieckiem Alkoholika ,  poniżej zamieszczam objawy mogące wskazywać na depresję

 • poczucie przepełnienia smutkiem
 • płaczliwość
 • negatywne patrzenie na swoją przyszłość
 • postrzeganie siebie przez pryzmat niepowodzeń
 • coraz mniejsze doświadczanie przyjemności
 • poczucie, że się zawiodło
 • poczucie gorszości w porównaniu z innymi
 • izolowanie się od innych ludzi
 • większe niż zwykle trudności w podejmowaniu decyzji
 • narastająca samokrytyka co do swojego wyglądu
 • konieczność wkładania większego wysiłku w pracę niż wcześniej
 • zmęczenie
 • spowolnienie
 • zaburzenie koncentracji uwagi
 • obniżenie sprawności myślenia
 • zaburzenia snu ( bezsenność lub nadmierna senność)
 • zmiany w apetycie ( przesadny lub jego utrata)
 • znaczące zmiany w wadze ciała ( na plus lub na minus)
 • większe zamartwianie się o swoje zdrowie niż wcześniej
 • spadek libido, naturalne zainteresowanie seksem maleje
 • niechęć do życia, pojawiąjące się myśli samobójcze od przelotnych do planów ( w tym przypadku konieczna jest szybka pomoc lekarska !!!) 

Jeżeli zauważasz  sporą część tych objawów  u siebie dłużej niż przez 2 tygodnie i chcesz bardziej dokładnie sprawdzić jakie jest natężenie ewentualnej depresji ( łagodna, umiarkowana czy ciężka) – zapraszam na konsultacje online celem wskazania kierunków  najwłaściwszej pomocy dla siebie . Przy lżejszej depresji wystarczy psychoterapia, przy silniejszych objawach na pierwszy plan wysuwa się farmakoterapia ( celem usunięcia objawów )  plus psychoterapia ( celem przepracowania przyczyn) . Bez psychoterapii, gdy tylko farmakologicznie usuwa się objawy, depresja ma tendencję do nawracania.
W przypadku myśli samobójczych od razu kieruj się do lekarza ( najpierw leki, dopiero potem psychoterapia w formie zalecanej przez lekarza)

DDA i DDD doświadczyli wielu bolesnych strat w dzieciństwie, a właśnie skumulowane straty, z którymi w tamtym okresie życia nikt w wystarczająco dojrzały i życzliwy sposób nie pomógł  się uporać  , to grunt na którym wyrasta depresja.

Rozpoznanie depresji i leczenie tej choroby poprawia funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życia, a w niektórych przypadkach wręcz ratuje życie