Kwalifikacje

UKOŃCZONE SZKOLENIA:  
całościowe szkolenie  z psychoterapii  zakończone certyfikatem psychoterapeuty,
całościowe szkolenie z psychoterapii uzależnień , zakończone certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień
oraz kursy podnoszące kwalifikacje ( wybrane zagadnienia  z psychoterapii) :

Szkolenia w obszarze psychoterapii:

 • 2018 Europejski Certyfikat Psychoterapeuty
 • 2017 staż kliniczny do certyfikatu w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych ,
 • 2009-2013 Śląska Szkoła Psychoterapii atestowana przez SNP PTP ( Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • 2013 Psychoterapia par (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 • 2013 Związki miłosne – jak prowadzić psychoterapię by ich nie uszkodzić (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 • 2012 Wypalenie jako utrata troski o siebie (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 • 2012 certyfikat Asystenta Psychodramy ( Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy i Psychodrama Institute for Europe)
 • 2009 ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu ( Centrum Terapii Krótkoterminowej, )

Szkolenia w obszarze psychoterapii uzależnień

 • 2011 certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień ( nr 952) – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 • 2009 staż kliniczny w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, Szpital Wojewódzki w Tarnowie (staż atestowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )
 • 2008-2009 Szkolenie w zakresie „Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (atestowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 2008 Studium Pomocy Psychologicznej (atestowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )

Scan - szkola0004

Poniżej zamieszczam   pełny zakresem szkolenia , co jest istotną  informacją dla DDA przy zgłaszaniu różnorodnych problemów emocjonalnych.

http://www.psychoterapia-silesia.org.pl/szkola_psychoterapii,program.html

DODATKOWE SZKOLENIA :

 • w obszarze pracy dotyczącej związków  – bardzo częsty problem zgłaszany przez DDA

Scan - pocieszka1

scan- pocieszka2

 • Szkolenie przeciwdziałające zaniedbywaniu siebie  – również niezwykle często zgłaszana przez DDA trudność

wypalenie jpg

INNE :

 • Terapia  Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu poziom A – (72 godz. )
 • Psychodrama wg Moreno  :

psychodrama jpg0002

Łączna ilość odbytych godzin szkoleniowo-warsztatowych z psychoterapii – (1640 godz.)

Łączna ilość godzin superwizji – (210 godz)

Staż kliniczny z terapii uzależnień – (90 godz.)

Doświadczenie zawodowe – Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu oraz gabinet prywatny