Ukończone szkoły (całościowe szkolenie  z psychoterapii i całościowe szkolenie z  terapii uzależnień )  oraz kursy podnoszące kwalifikacje ( wybrane zagadnienia  z psychoterapii) :

  • Certyfikat specjalisty terapii uzależnień nr 952 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
  • ukończona 4-letnia szkoła psychoterapii (akredytowana przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Europejski Instytut Psychodramy)

Poniżej zamieszczam   pełny zakresem szkolenia , co jest istotną  informacją dla DDA przy zgłaszaniu różnorodnych problemów emocjonalnych.

http://www.psychoterapia-silesia.org.pl/szkola_psychoterapii,program.html

DODATKOWE SZKOLENIA :

  • w obszarze pracy dotyczącej związków  – bardzo częsty problem zgłaszany przez DDA

scan- pocieszka2

  • Szkolenie przeciwdziałające zaniedbywaniu siebie  – również niezwykle często zgłaszana przez DDA trudność

wypalenie jpg

INNE :

  • Terapia  Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu poziom A – (72 godz. )
  • Psychodrama wg Moreno  :

Łączna ilość odbytych godzin szkoleniowo-warsztatowych z psychoterapii – (1640 godz.)

Łączna ilość godzin superwizji – (210 godz)

Staż kliniczny z terapii uzależnień – (90 godz.)

Doświadczenie zawodowe – Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu oraz gabinet prywatny

POBIERZ GRATIS

Refleksje o drodze zdrowienia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Sukces